Obrázek

Podpořte nás


S radostí uvítáme podporů firem i mecenášů, kteří tak pomohou mapování historie československého baletu a uchování památky jeho osobností.

Soustředíme se na umělecké dědictví choreografa Pavla Šmoka, ale také na rozšiřování povědomí o podmínkách, v jakých se baletní umění po druhé světové válce u nás vyvíjelo. Je stále co objevovat, stále o čem psát a jaké nové materiály ukazovat divákům. Balet je živé umění okamžiku „tady a teď“, ale i odkaz umělců, kteří tvořili v minulosti, je stále živý.

Hirošima (Marta Synáčková, Karel Janečka), pohlednice z roku 1965

(Hirošima: Marta Synáčková, Karel Janečka; sken pohlednice z roku 1965)

  • Jedním z našich cílů je vytvoření souhrnné databáze fyzických i digitálních materiálů, fotografií, programů i dalších písemností. K tomu přísluší také záchrana a uchování audio nebo videozáznamů od 60. let k současnosti.
  • S nejzajímavějšími materiály se samozřejmě chceme podělit s veřejností, nejen prostřednictvím těchto stránek: natáčet dokumenty a publikovat nové knihy, pořádat setkání s tanečníky a dalšími umělci, a tedy přinášet vám i živé umění a zážitky. Je před námi mnoho výzev!
  • V první řadě zpracováváme a katalogizujeme pozůstalost samotného Pavla Šmoka. Tento jeden úkol nám i tak zabere nesporně několik let. Díky vaší podpoře můžeme věnovat této práci více času a energie a zapojit nové spolupracovníky.

Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi, když nás kontaktujete nebo podpoříte finančně:

Raiffaisenbank, a. s.
Číslo účtu v CZK: 60459841/5500
Variabilní symbol / Zpráva pro příjemce: Název firmy či jméno fyzické osoby

Děkujeme za vaši podporu!

Tým Institutu Pavla Šmoka