Obrázek

O projektu IPŠ


Institut Pavla Šmoka Ballet Prague Heritage Přehled publikací

Realizujeme dokumentaci a digitalizaci umělecké tvorby souborů (Studio) Balet Praha a Pražský komorního balet, které významně ovlivnily českou, respektive československou taneční a baletní scénu 2. poloviny 20. století. Součástí projektu je zpracování fotografií jednotlivých tanečních inscenací a videonahrávek a vytvoření archivu Baletu Praha a Pražského komorního baletu. Náš fond tvoří mnoho dalších materiálů: programy, letáky, propagační brožury, plakáty, novinové výstřižky a recenze z celého světa ad. Postupně se věnujeme jejich třídění a digitalizaci.

Naše hlavní aktivity:

  • Tvorba digitálního a fyzického archivu
  • Příprava videotéky
  • Online databáze repertoáru Baletu Praha a Pražského komorního baletu: balletprague-heritage.cz
  • Besedy a přednášky pro studenty i veřejnost
  • Publikační činnost: ediční řada „Studio balet Praha a Pražský komorní balet – historie a osobnosti

Na stránkách Ballet Prague Heritage budujeme databázi choreografií, které v rámci tvorby obou souborů vznikly, postupně zde tedy budete nacházet profily děl, tvůrců i interpretů, rovněž stručně zpracovanou historii obou souborů a jejich největších osobností.

Virtuální galerie na těchto stránkách bude tedy obsahovat dokumentaci životního díla Pavla Šmoka, který nesporně patří k nejvýraznějším osobnostem českého tance a umění 20. století, a část díla Luboše Ogouna, významného choreografa, tanečníka, režiséra a pedagoga, který společně s Pavlem Šmokem a dramaturgem Vladimírem Vašutem založil první experimentální umělecké těleso Studio Balet Praha.

Publikujeme zde nejzajímavější a nejzachovalejší materiály, které si budete moci jednoduše zobrazit v prohlížeči a pracovat s nimi i jako s prameny. Větší část bude uchována v archivním fondu, jak digitálním, tak fyzickém, který Nadační fond a Institut Pavla Šmoka spravuje a který bude badatelům k dispozici v našem sídle v Domě tanečního umění v Braníku.

Co najdete na webu BPH:

  • Databázi choreografií Baletu Praha a postupně také Pražského komorního baletu
  • Databázi choreografů, tanečníků a dalších osobností se soubory spjatých
  • To vše s bohatým obrazovým materiálem: fotografie, propagační materiály, recenze, články…
  • Historické milníky vývoje obou souborů

Nadační fond a Institut Pavla Šmoka vydává pod nakladatelskou značkou Balet Praha ediční řadu Studio balet Praha a Pražský komorní balet – historie a osobnosti. Ta se zaměřuje na publikace o českém baletu ve 20. století. Výpravné knižní publikace v žánru literatury faktu jsou oslavou tohoto vznešeného umění a památkou na tvůrce, kteří je formovali, především po druhé světové válce.

Pilotní publikací byla historie prvního souboru, který Pavel Šmok založil spolu s Lubošem Ogounem: (Studio) Balet Praha – Nová vlna československé choreografie.

Titul je možné zakoupit na e-shopu.

V roce 2023 vychází nová výpravná publikace, věnovaná tentokrát osobnosti Mistra Šmoka a jeho celoživotní tvorbě: Pavel Šmok – Choreograf s duší básníka.

Titul je možné zakoupit na e-shopu.