Obrázek

Balet Praha a Ballett Basel přehledně


V databázi Ballett Prague Heritage najdete ucelený přehled choreografií spadajících do tvorby Studia Balet Praha, respektive souboru Balet Praha a z následujícího období, ve kterém část členů souboru přesídlila do švýcarské Basileje, kde Pavel Šmok přijal místo šéfa baletu.

Aby se vám lépe orientovalo, vytvořili jsme také jednoduchý soupis zařazených děl, rozdělený do těchto období (tvorba v letech 1964–1969 v Československu a 1970–1973 ve Švýcarsku), včetně raritních a jednorázorvých produkcí, jako byly speciální edukativní programy Ballettwerkstatt.

Vybíráme nejzajímavěší dochovaný a dostupný vizuální materiál nebo příklady rukopisných poznámek Pavla Šmoka.

Sinfonietta (foto Peter Stöckli)

Sinfonietta (foto Peter Stöckli)